CZ  |  EN  |  ES

Vedení účetnictví

G+
linkedin

kompletní vedení účetnictví

vedení daňové evidence

evidence majetku

zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání

vyhotovení účetních a statistických výkazů a sestav

zpracování účetní závěrky za požadovaná období, rozbor hospodaření

zasílání sestav a výkazů elektronickou poštou

rekonstrukce a revize účetnictví

zpracování směrnic

 

zajištění auditu