CZ  |  EN  |  ES

Mzdový servis

G+
linkedin

evidence zaměstnanců

výpočet mezd a odvodů

zpracování veškeré související administrativy – mzdové listy, výplatní pásky a listiny

podklady pro odvod pojištění včetně příkazů k úhradě

roční zúčtování a měsíční rekapitulace

zastoupení při kontrolách odvodu pojistného a daně